Priser

För att kunna träna hos oss behöver du vara medlem i HYS. Alltså tillkommer en medlemsavgift på de olika träningskorten. Medlemsavgiften gäller ett år och betalas vid årsskiftet.

 

Medlemsavgift

Medlemsavgift 300 kr

Medlemsavgift för pensionär/studerande 200 kr

I medlemsavgiften ingår 2 prova-på pass, som även kan utnyttjas av annan person.

 

Priser 2019

10-kort 1 695 kr gäller i 6 månader + Medlemsavgift

6 mån 2 995 kr gäller obegränsad träning i 6 månader + Medlemsavgift

1 år 4 995 kr gäller obegränsad träning i 12 månader + Medlemsavgift

1 gång 200 kr

Student/pensionär: 10% på träningskort

Vill du istället bara stötta föreningen kan du bli Stödmedlem för 300 kr per år! Då har du rätt att närvara på föreningens årsmöten!

Hur blir man medlem och hur köper man träningskort?

Betalning sker till bankgiro 658-6721 och medlemskort/träningskort hämtar du på plats i våra lokaler på Olympiahallen. Glöm då inte att ange vilket kort ni vill köpa, ditt namn, mailadress och er fullständiga adress. Om du inte kan meddela det när du betalar, maila uppgifterna till info@hbgyogasallskap.se.

Om medlemskapet

Med ett medlemskap i HYS stöder du uppbyggnaden av föreningen och utvecklingen av yoga i Sverige och det är vi tacksamma för, du har givetvis också möjlighet att påverka föreningen genom din röst på exempelvis årsmöten. Ett medlemskap ger dig förmåner i framtiden, som till exempel rabatt på workshops som föreningen arrangerar.
Om du har frågor som rör medlemskapet eller synpunkter, förslag eller annat du vill framföra till HYS kontakta då i första hand Charlotte Thornberg, på mail: info@hbgyogasallskap.se.

§ 2 Föreningens ändamål

Helsingborgs Yogasällskap har som ändamål att erbjuda kvalificerad och lättillgänglig
yogaträning av hög kvalitet för alla, sprida kunskap om yoga och yogafilosofi samt bedriva friskvård.

– få så många som möjligt att träna yoga och främja rörelseglädje med ett brett utbud där det finns något som passar alla.
– erbjuda olika former av yoga-och träningsaktiviteter med HYS värderingar och kvalitet som grund

-öka insikten om yogaträningens betydelse för välbefinnande och hälsa

Föreningen vänder sig till människor i alla åldrar, oavsett bakgrund. Föreningen ska aktivt arbeta för att motverka all form av diskriminering och verka för ett gott samhällsklimat.

Läs mer under fliken STADGAR

Vi ser fram emot 2019 med alla våra medlemmar, gamla som nya!