Hatha Yoga

Hatha Yoga är den mest kända yogaformen som de flesta traditioner härstammar från. Syftet med hathayoga är att finna balans. Hathayogans fysiska positioner hålls mer statiskt och utförs i ett
lugnare tempo än i andra fysiska och dynamiska yogaformer som exempelvis vinyasa och ashtangavinyasa. Positionerna
kombineras med andningsövningar (pranayama) och olika meditationstekniker för att uppnå balans mellan kropp och sinne.

Vinyasa Yoga

Vinyasa Yoga är en dynamisk, mjukt flödande yogaform där läraren själv formar klassen vilket gör att ingen klass är den andra lik. I Vinyasa Yoga samordnas andning och rörelser i ett flöde mellan olika positioner. Klasserna har olika intensitet och upplägg. Vinyasa Yoga är egentligen mer ett sätt att yoga än en specifik stil.

Ashtanga Vinyasa Yoga

Ashtanga vinyasa Yoga är en dynamisk, fysisk och kraftfull form av yoga. Det som karaktäriserar Ashtanga Vinyasa Yoga är att man
utför ett visst antal positioner i en bestämd ordning, där andningen synkroniseras med rörelserna i ett flöde, en vinyasa.

Ordet Ashtanga är sanskrit och betyder åtta delar och refererar
till den åttafaldiga vägen i Yoga Sutras, en central text inom yogafilosofin. Under en Ledd Ashtanga guidar läraren eleverna. Sekvensen avslutas med ett par av de traditionellt avslutande
positioner och en gemensam savasana.

Yin Yoga

Yin Yoga kännetecknas av passiva positioner utförda i stillhet och medveten närvaro. I Yin Yoga vill vi komma åt kroppens fascia (bindväv) istället för musklerna. Detta uppnås genom att inte gå så djupt i stretchen och hålla positionen en längre stund. Stort fokus ligger på området runt höfter och ländrygg som är rika på bindväv och lagrar, enligt yogafilosofin, fysiska såväl som emotionella spänningar.

Varje position hålls i minst 3-5 minuter vilket ger oss tid att även lugna sinnet. Med hjälp av olika hjälpmedel såsom filtar och bolster kan du anpassa positionerna efter dina egna förutsättningar. Yin Yoga är bra som ett komplement till annan fysisk träning.

Hot Yoga

Hot Yoga utförs i ett varmt rum med tropisk värme ca 38 grader. Tack vare värmen känns kroppen smidigare, blodcirkulationen kommer lättare igång. Det är en annorlunda och rolig träningsform som systematiskt arbetar igenom hela kroppen inifrån och ut. Hot yoga är en intensiv, energigivande och ibland utmanande träningsform som passar alla åldrar, otränade som vältränade. Svettproduktionen ökar vilket rensar ut systemet/kroppen. Övningarna och träningen kan även läka skador och stärka hälsan.

Nivå 1 – tempo och övningar är lugna/lätta (bra för nybörjare)
Nivå 2 – tempo och övningar är medelsvåra
Nivå 3 – tempo och övningar är avancerade